COVID-19 rozprzestrzenił się na cały świat. W tym kontekście poszczególne kraje podjęły wszelkie możliwe środki w celu wyeliminowania i zminimalizowania rozprzestrzeniania się wirusa i jego mutacji.

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za znajomość i przestrzeganie przepisów, ograniczeń i wytycznych ustanowionych w kraju, w którym mieszkamy, a także za przestrzeganie ich w kraju, do którego podróżujemy.

Te zasady i wymagania mogą się różnić w zależności od kraju, a także mogą się zmieniać w tym samym kraju, w zależności od aktualnego stanu zagrożenia w czasie podróży.

Podstawowe wytyczne, których należy zawsze przestrzegać, to:

  • Wykonaj zatwierdzony w kraju test na COVID-19 max. 24 godziny przed przybyciem do kraju pracy
  • Wykonaj zatwierdzony w kraju test na COVID-19 wkrótce po przybyciu do kraju pracy
  • Pozostań w izolacji podczas kwarantanny
  • Dbaj o higienę rąk
  • Zachowaj bezpieczny dystans od innych, 1-2 metry
  • Noś maseczkę w miejscach, w których jest to wymagane
  • Zostań w domu, jeśli nie czujesz się dobrze

Zostaniesz poinformowany o aktualnej procedurze COVID-19 obowiązującej w momencie zatrudnienia, ale ważne jest, abyś był na bieżąco z sytuacją, która stale się zmienia, nawet lokalnie.

Jeśli masz pytania, zawsze możesz do nas zadzwonić pod numer +4532820000.

Linki do odpowiednich krajowych stron internetowych:

Norwegia:
https://www.helsedirektoratet.no/

https://arbeidstilsynet.no/

https://arbeidstilsynet.no/tema/biologiske-faktorer/coronavirus-tiltak-i-arbeidslivet-mot-smitte/

Denmark:
https://coronasmitte.dk/

https://www.sst.dk/da

https://at.dk
https://at.dk/arbejdsmiljoeproblemer/covid-19/forebyg-coronasmitte-i-din-branche/coronasmitte-vandrende-arbejdskraft/

https://at.dk/arbejdsmiljoeproblemer/covid-19/forebyg-coronasmitte-i-din-branche/coronasmitte-vandrende-arbejdskraft/krav-om-pcr-test-og-plan-for-test/

https://www.danskindustri.dk/vi-radgiver-dig-ny/personale/nyhedsarkiver---personaleforhold/nyheder-personalejura/2021/2/virksomheder-skal-sorge-for-pcr-test-til-tilrejsende-arbejdskraft/

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/157

https://www.retsinformation.dk/api/pdf/219801

Sweden:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/

x
Ta strona używa cookies do statystyk i do podnoszenia jej jakości.Niektóre informacje mogą byś przekazaner do podmiotów trzecich.Jeżeli się na to zgadzasz, i kontynuujesz swoją obecność na tej stronie, akceptujesz warunki cookies. Żadne cookies nie zostaną użyte dopóki nie wyrazisz swojej zgody. Szczegółowe informacje o naszych plikach cookie oraz zasady dotyczące tych plików są dostępne po kliknięciu łącza Dowiedz się więcej. OK